Következő munkavédelmi technikus tanfolyam indul a Számalknál:

2013. március

Ár: 129 000 Ft, részletfizetés lehetséges

További információk: http://www.tanfolyam-kepzes.hu/munkavedelmi-technikus-tanfolyam.html

Munkavédelmi technikus tanfolyam

Munkavédelmi technikus tanfolyam

A munkavédelmi technikus OKJ azonosítója: 54 862 01 0000 00 00-munkavédelmi technikus

A munkavédelmi technikus bizonyítványának jellege:
emelt szintű szakképesítés

A munkavédelmi technikus tanfolyamra való jelentkezés feltétele:
érettségi vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A munkavédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A munkavédelmi technikus értelmezi és alkalmazza a munkavédelem személyi, tárgyi, szervezési feltételeire vonatkozó szabályokat, közreműködik ezek munkáltatói vonatkozású elkészítésében és érvényesítésében.

A munkavédelmi technikus közreműködik a munkahelyek, munkaeszközök létesítési folyamatában, érvényre juttatja a munkavédelmi követelményeket, meghatározza, elvégzi, illetve elvégezteti a munkaeszközökre és munkakörnyezetre vonatkozóan előírt előzetes és időszakos munkavédelmi szempontú vizsgálatokat.

A munkavédelmi technikus közreműködéssel – ellenőrzéssel és ellenőriztetéssel – érvényt szerez a munkahelyek és munkaeszközök, valamint az alkalmazott alap- és segédanyagok egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használati szabályainak betartásában. Közreműködéssel gondoskodik a munkavégzéssel együtt járó kiszolgálási folyamatok (rakodás, anyagmozgatás, szállítás, tárolás, raktározás stb.) egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megvalósításáról.

A munkavédelmi technikus közreműködik a megelőzési stratégia, a munkahelyi munkavédelmi program, a kockázatértékelés elkészítésében és a kapcsolódó feladatok megvalósításában, valamint ehhez kapcsolódóan részt vesz egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kialakításában, elősegíti, ellenőrzi és ellenőrizteti a szabályok betartását.

A munkavédelmi technikus közreműködik a Mentési terv elkészítésében, részt vesz és munkavédelmi szempontból szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a mentési és a kiürítési gyakorlatokat.

A munkavédelmi technikus elvégzi, illetve irányítja a munkabalesetekkel, kvázi balesetekkel kapcsolatos szakmai, adatszolgáltatási (bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás) és egyéb feladatokat összefogja, koordinálja, szakmailag irányítja és elősegíti a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási, oktatási és együttműködési feladatait.

A munkavédelmi technikus közreműködik – ellátja, elláttatja – a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak ügyintézését, a munkáltató ez irányú képviseletét, gondoskodik a munkavédelmi dokumentumok, dokumentációk aktuális állapotban való tartásáról.

A munkavédelmi technikus képzés szakmai moduljai:
  • A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási , eljárási munkáltatói feladatok
  • A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói feladatok
  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos feladatok
  • Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi követelményeinek biztosításával kapcsolatos feladatok
A munkavédelmi technikus szakképesítéssel betölthető munkakör:
Munkavédelmi és baleset-elhárítási foglalkozású szakember

2010. január 26., kedd

Munkavédelmi technikus (szakember) kötelező foglalkoztatása

Munkavédelmi technikus tanfolyam, képzés

Munkavédelmi szakember (munkavédelmi technikus) kötelező foglalkoztatása

A május 1-jén megváltozott Munkavédelmi Törvény minden munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását. Szerencsére, mint az az alábbi részletezésből kiderül, ez alól a legkisebb vállalkozások kivételek. A törvényben ez a rész nem könnyen értelmezhető, ezért a munkáltatók számára nem biztos, hogy egyértelmű, mikor kell ez és mikor nem.

Munkavédelmi szakemberek is hajlamosak néhol átsiklani afelett, hogy Önnek lehet, hogy nincs is rájuk szüksége, de akad olyan felügyelő is, aki túlságosan szigorúan értelmezi e részt.

A munkáltató legalább a következő számú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni, minimálisan az alábbi időtartamban.

Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása veszélyességi osztályok szerint
I. veszélyességi osztály (Teáor: 02.01., 15.1, 20.., 21.., 24.., 25.., 26.., 27.., 28.., 29.., 45.., 60..
II. veszélyességi osztály(Teáor: 01.., 15.., 17.., 18.., 19.., 22..,28.., 30..-37.., 50.2, 64.1, 80.., 92.3, 93..,
III. veszélyességi osztály (Teáor:50..-52.., 55_, 63.3-4, 65..-67.., 70..-75.., 80.., 85.3, 91.., 92..

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY-ba tartozó munkáltató

1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára
10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára
50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára
501-1000 munkavállaló között egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel
1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes inunkaidővel.

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY-ba tartozó munkáltató

1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
10-49 munkavállaló között egy fő közpfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi napi két órára
501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel
1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY -ba tartozó munkáltató

1-9 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
10-49 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
50-500 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára
501-1000 munkavállaló között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára
1000 munkavállaló felett egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel

Kisvállalkozásnak minősülő vállalatnál a munkáltató középfokú munkavédelmi szakképesítésű szakember helyett kijelölt munkavállalójával vagy maga is elláthatja a munkavédelem munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. A munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére ez a kivétel nem vonatkozik!

A veszélyességi osztályba sorolásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.

Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

- ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben

foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;

- ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.

A létszám szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát.


(Mvt. 57. §, R. 4.§ és 2. számú melléklet)
Munkavédelmi technikus veszélyességi osztályok

Kategóriaváltási lehetőség: magasabb osztályba, ha magasabb számjelbe tartozó tevékenységet a foglalkozottak legalább 40 %-a végzi (alacsonyabba, ha ez a százalék legalább 60)
Ha még a válságban is biztosra szeretne menni, végezze el munkavédelmi technikus tanfolyamunkat, vagy mérlegképes könyvelő tanfolyamunkat!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése