Következő munkavédelmi technikus tanfolyam indul a Számalknál:

2013. március

Ár: 129 000 Ft, részletfizetés lehetséges

További információk: http://www.tanfolyam-kepzes.hu/munkavedelmi-technikus-tanfolyam.html

Munkavédelmi technikus tanfolyam

Munkavédelmi technikus tanfolyam

A munkavédelmi technikus OKJ azonosítója: 54 862 01 0000 00 00-munkavédelmi technikus

A munkavédelmi technikus bizonyítványának jellege:
emelt szintű szakképesítés

A munkavédelmi technikus tanfolyamra való jelentkezés feltétele:
érettségi vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A munkavédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A munkavédelmi technikus értelmezi és alkalmazza a munkavédelem személyi, tárgyi, szervezési feltételeire vonatkozó szabályokat, közreműködik ezek munkáltatói vonatkozású elkészítésében és érvényesítésében.

A munkavédelmi technikus közreműködik a munkahelyek, munkaeszközök létesítési folyamatában, érvényre juttatja a munkavédelmi követelményeket, meghatározza, elvégzi, illetve elvégezteti a munkaeszközökre és munkakörnyezetre vonatkozóan előírt előzetes és időszakos munkavédelmi szempontú vizsgálatokat.

A munkavédelmi technikus közreműködéssel – ellenőrzéssel és ellenőriztetéssel – érvényt szerez a munkahelyek és munkaeszközök, valamint az alkalmazott alap- és segédanyagok egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használati szabályainak betartásában. Közreműködéssel gondoskodik a munkavégzéssel együtt járó kiszolgálási folyamatok (rakodás, anyagmozgatás, szállítás, tárolás, raktározás stb.) egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megvalósításáról.

A munkavédelmi technikus közreműködik a megelőzési stratégia, a munkahelyi munkavédelmi program, a kockázatértékelés elkészítésében és a kapcsolódó feladatok megvalósításában, valamint ehhez kapcsolódóan részt vesz egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kialakításában, elősegíti, ellenőrzi és ellenőrizteti a szabályok betartását.

A munkavédelmi technikus közreműködik a Mentési terv elkészítésében, részt vesz és munkavédelmi szempontból szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a mentési és a kiürítési gyakorlatokat.

A munkavédelmi technikus elvégzi, illetve irányítja a munkabalesetekkel, kvázi balesetekkel kapcsolatos szakmai, adatszolgáltatási (bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás) és egyéb feladatokat összefogja, koordinálja, szakmailag irányítja és elősegíti a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási, oktatási és együttműködési feladatait.

A munkavédelmi technikus közreműködik – ellátja, elláttatja – a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak ügyintézését, a munkáltató ez irányú képviseletét, gondoskodik a munkavédelmi dokumentumok, dokumentációk aktuális állapotban való tartásáról.

A munkavédelmi technikus képzés szakmai moduljai:
  • A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási , eljárási munkáltatói feladatok
  • A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói feladatok
  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos feladatok
  • Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi követelményeinek biztosításával kapcsolatos feladatok
A munkavédelmi technikus szakképesítéssel betölthető munkakör:
Munkavédelmi és baleset-elhárítási foglalkozású szakember

2010. október 29., péntek

Következő munkavédelmi technikus tanfolyam indul:

Munkavédelmi technikus tanfolyam a Számalk Szakképzési Központban

A képzés indul 2010. november 6-án, szombaton a Madách Gimnáziumban (VII. Barcsay utca 5.).
Beiratkozni a XI. Mérnök utca 39-ben lehet.

Ár: 129 000 Ft, részletfizetés lehetséges

A munkavédelmi technikus képzés további részleteiért kattintson ide!

Telefon: 06-30/565-1039

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése