Következő munkavédelmi technikus tanfolyam indul a Számalknál:

2013. március

Ár: 129 000 Ft, részletfizetés lehetséges

További információk: http://www.tanfolyam-kepzes.hu/munkavedelmi-technikus-tanfolyam.html

Munkavédelmi technikus tanfolyam

Munkavédelmi technikus tanfolyam

A munkavédelmi technikus OKJ azonosítója: 54 862 01 0000 00 00-munkavédelmi technikus

A munkavédelmi technikus bizonyítványának jellege:
emelt szintű szakképesítés

A munkavédelmi technikus tanfolyamra való jelentkezés feltétele:
érettségi vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A munkavédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A munkavédelmi technikus értelmezi és alkalmazza a munkavédelem személyi, tárgyi, szervezési feltételeire vonatkozó szabályokat, közreműködik ezek munkáltatói vonatkozású elkészítésében és érvényesítésében.

A munkavédelmi technikus közreműködik a munkahelyek, munkaeszközök létesítési folyamatában, érvényre juttatja a munkavédelmi követelményeket, meghatározza, elvégzi, illetve elvégezteti a munkaeszközökre és munkakörnyezetre vonatkozóan előírt előzetes és időszakos munkavédelmi szempontú vizsgálatokat.

A munkavédelmi technikus közreműködéssel – ellenőrzéssel és ellenőriztetéssel – érvényt szerez a munkahelyek és munkaeszközök, valamint az alkalmazott alap- és segédanyagok egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használati szabályainak betartásában. Közreműködéssel gondoskodik a munkavégzéssel együtt járó kiszolgálási folyamatok (rakodás, anyagmozgatás, szállítás, tárolás, raktározás stb.) egészséget nem veszélyeztető és biztonságos megvalósításáról.

A munkavédelmi technikus közreműködik a megelőzési stratégia, a munkahelyi munkavédelmi program, a kockázatértékelés elkészítésében és a kapcsolódó feladatok megvalósításában, valamint ehhez kapcsolódóan részt vesz egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kialakításában, elősegíti, ellenőrzi és ellenőrizteti a szabályok betartását.

A munkavédelmi technikus közreműködik a Mentési terv elkészítésében, részt vesz és munkavédelmi szempontból szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a mentési és a kiürítési gyakorlatokat.

A munkavédelmi technikus elvégzi, illetve irányítja a munkabalesetekkel, kvázi balesetekkel kapcsolatos szakmai, adatszolgáltatási (bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás) és egyéb feladatokat összefogja, koordinálja, szakmailag irányítja és elősegíti a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási, oktatási és együttműködési feladatait.

A munkavédelmi technikus közreműködik – ellátja, elláttatja – a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos feladatainak ügyintézését, a munkáltató ez irányú képviseletét, gondoskodik a munkavédelmi dokumentumok, dokumentációk aktuális állapotban való tartásáról.

A munkavédelmi technikus képzés szakmai moduljai:
  • A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási , eljárási munkáltatói feladatok
  • A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói feladatok
  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos feladatok
  • Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi követelményeinek biztosításával kapcsolatos feladatok
A munkavédelmi technikus szakképesítéssel betölthető munkakör:
Munkavédelmi és baleset-elhárítási foglalkozású szakember

2010. december 20., hétfő

Munkavédelmi technikus képzés vizsgarészei

A MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS OKJ KÉPZÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

A munkavédelmi technikus képzés szakmai vizsga részei:

A munkavédelmi technikus 1. vizsgarésze

1650-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott baleset elemzésén keresztül az ok – okozati összefüggések ismertetése, intézkedés ismertetése, megelőzési javaslat készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő )

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A megadott üzem munkavállalóinak felkészítésére oktatási tematika és oktatási ütemezés elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Idtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A megadott mérési eredmények és a tevékenység alapján kockázatértékelés elkészítése, intézkedési javaslatok megtétele
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Munkavédelmi ellenőrzési ütemterv készítése egy meghatározott üzemre vonatkozóan
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:írásbeli
Időtartama: 30 perc

A munkavédelmi technikus 2. vizsgarésze

1651-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A megadott munkavégzéshez szükséges védő eszközök kiválasztása, rendeltetésszerű használatának kidolgozása, ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A megadott munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése a vonatkozó szabályozás alapján, a szükséges dokumentációk elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A megadott munkaeszközcsoportra vonatkozó minimális munkavédelmi követelmények ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A megadott munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi előírások ismertetése, a szükséges dokumentációk elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A munkavédelmi technikus 3. vizsgarésze

1652-06 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely létesítésével és használatával kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az építmények kialakítására vonatkozó általános szabályozás bemutatása, különös tekintettel az országos településrendezésre és munkahelyek kialakítására vonatkozóan
A hozzárendelt jellem vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy megadott üzem létesítésével kapcsolatos munkavédelmi követelmények összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy megadott méretű és berendezésű hegeszt műhely létesítésére vonatkozó követelmények meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A létesítéssel kapcsolatos villamos biztonságra vonatkozó követelmények és feladatok összeállítása a tervezéstől az üzembehelyezésig
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

A munkavédelmi technikus 4. vizsgarésze

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1653-06 Az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, tárolás és raktározás munkavédelmi követelményeinek biztosításával kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott üzem raktározási és anyagtárolási szabályzatalegfontosabb elemeinek kidolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kézi és gépi anyagmozgatás munkavédelmi szabályozásának bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy megadott anyag/tehermozgató eszköz műszaki jellemzői ismeretében a biztonságos működtetés követelményeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése